"Türkiye'de İslam iktisadı, iktisadi ve mali düzen vaat etmektedir"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, İslam ikdisadı ve finans hareketine yönelik önemli açıklamalarda bulundu

"Türkiye'de İslam iktisadı, iktisadi ve mali düzen vaat etmektedir"
20 Eylül 2021 - 15:21

İslam iktisadı ve finansının köklü bir geçmişe dayandığını hatırlatan Prof. Dr. Döndüren, “Geleneksel yahut ana akım ekonomi henüz 18. yüzyılda şekillenmeye başlarken, İslam’ın kaideleriyle kurulmuş devasa bir iktisadi bilgi ve uygulama donanımı hep vardı. İş bölümü, para ve iş ortaklıkları konularında Avrupa'nın devşirdiği iktisadi ve finansal uygulamalar İslam’ın batıya olan armağanıdır” dedi.

“KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANS EĞİTİMİ VEREN İLK ÜNİVERSİTEDİR”

İslam iktisadı ve finans alanında alınan eğitimlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Döndüren, “Türkiye 1980’li yılların başında özel finans kurumları ve İslamî prensiplere uygun bankacılıkla tanıştı. Ancak bugün hâlâ insan kaynağı ve bunun sürdürülebilir kılınması hususunda yetersizlikler kendini göstermektedir. Bilindiği üzere katılım finansın toplam bankacılık içindeki payının 2025 yılı itibariyle yüzde 15’ler seviyesine çıkarılması ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi ile ülkemizin katılım finansı alanında dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alması hedeflenmektedir. Dolayısıyla İslam iktisadı ve finansı alanında alınan eğitimler çok kıymetlidir” şeklinde konuştu.

“DÜNYA ÇAPINDA GELİŞEN İSLAMİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER MEVCUT”

Dünya çapında gelişen İslamî finansal teknolojilerin altını çizen Döndüren, “Bugün küresel finansın genel eğilimi teknoloji ile birleşen finansal girişimlerdir. Fintech olarak kavramsallaşan bu alan finans ve bankacılık sektörünün hantal yapısına karşı çevik ve çözüm odaklı tekliflerin nispeten küçük ancak etki itibariyle büyük işlerin çıktığı bir sektör haline gelmiştir. İslam iktisadı ve finansının gelişmesi adına katılım bankalarına ek olarak finansal aracı şirketler ile yapılabilecek birçok yenilik İslamî Fintech kapsamında değerlendirilebilir. Ödeme sistemleri, yapay zekâ, robot danışmanlık, akıllı sohbet robotları, blok zinciri, kitlesel fonlama ve alternatif finansman yöntemleri konularında dünya çapında gelişen İslamî finansal teknolojiler mevcuttur.” ifadelerine yer verdi.

“İSLAM İKTİSADI TOPLUM ODAKLI GELİŞMENİN ANAHTARIDIR”

Kâr odağı olmayan projelerin önemine vurgu yapan Döndüren; “Zekât ve karz-ı hasen, İslam iktisadı içerisinde oldukça önemlidir. Zira bu araçlar toplumsal adaletin, sürdürülebilir kalkınmanın ve faizsizliğin ön şartlarıdır. Zekât ile sağlanan adil gelir ve servet dağılımı, toplumun tabanındaki iktisadi yaraları tedavi etmektedir. Karz-ı hasen ise ihtiyaç sahibi olan insanların faiz temelli banka kredilerine başvurmalarını engellemektedir. İslam iktisadı, toplum odaklı gelişmenin anahtarıdır” dedi.

“KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANS BÖLÜMÜ ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR”

İslamî finansal okur yazarlığın gelişmesinin, sunulan seçeneklere doğru ulaşım açısından önemini aktaran Döndüren; “Eğitim düzeyi ne olursa olsun katılım bankaları ve benzeri kuruluşların bayraklarını ileriye taşımaları, faiz ve kâr payı arasındaki ayrımın açık bir şekilde içselleştirilmiş olmasına bağlıdır. KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü gerek basılı ve görsel medya üzerinden gerekse de düzenlediği konferans ve seminerlerle İslamî finansal okur yazarlığın daha çok tabana yayılması için önemli çalışmalara imza atmaktadır” şeklinde konuştu.