Valilik'ten genel kurullara erteleme

Konya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararı ile STK'lar, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin her türlü etkinliği 17 Mayıs'a kadar ertelendi

Valilik'ten genel kurullara erteleme
16 Nisan 2021 - 14:06

Konya Valiliği, il genelinde sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları her türlü etkinliğin ertelendiğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 15.04.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile ilimiz genelinde; bilindiği üzere 14.04.2021 tarih 14 sayılı Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 6. maddesinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceğine dair karar alınmıştır.

14 sayılı Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 6. maddesine ilave olarak, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir" denildi.