Yokuş'tan Ek Ödeme Kanun Teklifi

İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş, memurların emekli olduklarında aldıkları maaştaki adaletsizliğin giderilmesi için 5473 Sayılı kanuna bir madde eklenmesini önerdi

Yokuş'tan Ek Ödeme Kanun Teklifi
23 Ekim 2020 - 15:07

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, memurlara verilen mevcut ek ödemelerin düzenlemesi ve memurların emeklilikte de ek ödemelerden faydalanması yönünde hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Devlet memurlarının çalışırken aldıkları maaş ile emeklilik maaşları arasında çok büyük farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken Yokuş, Türkiye’de memur emeklilerinin büyük haksızlığa uğradığını kaydetti. Memurlara çalışırken döner sermaye, ek ödeme, ek ders ücreti gibi ödemeler yapılırken, bu tür ödemelerin prime esas kazançtan sayılmadığını ve emekliliklerinde de bu ödemelerin maaşlarına dâhil edilmediğini ifade eden Yokuş, "Yapılan bu tür ödemelerin emeklilik maaşlarına yansımaması, memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli maaşları arasında büyük bir uçurumun oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, devlete yıllarca hizmet etmiş memurların emekliliklerinde yoksulluk sınırının altında maaş almaları kaçınılmaz son olmaktadır" dedi.

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ADALETSİZLİĞİ GİDERİLMELİDİR

Memurun emekli olmasıyla birlikte gelirinde yaşanan düşüşün, emekliliği kabusa dönüştürdüğünü bildiren Yokuş, şunları söyledi: "Memurlarımız, mutlu bir emeklilik hayali kuramamakta, emekli olanların çoğu, geçimini sağlamak için ikinci bir iş aramaktadır. Çalışanlar arasında ücret adaletsizliğini gidermek nasıl ki bir zorunluluksa emekliler arasındaki bu adaletsizliği gidermek de zorunludur. Memur emeklilerinin maaşlarında ortaya çıkan bu adaletsizliğin giderilmesi, gerek Anayasanın 2. maddesinde vurgulanan 'Sosyal Devlet' gerekse 10. maddesinde belirtilen 'Kanun Önünde Eşitlik' ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır."

MEMURLARIN AYLIK ÜCRETLERİ EMEKLİLİKTE %40 İLA %50 ARASINDA AZALIYOR

"Bu gerçekler doğrultusunda, toplumun önemli bir sosyal kesimi olan memurların emekli olduktan sonra insanca yaşamasını sağlayacak olan bu düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir" diyen Yokuş, sorunun çözümünü 5473 Sayılı kanuna eklenecek maddede gösterdi.

Yokuş, şöyle devam etti:

Bilindiği gibi 30 yıl çalışıp emekli olan bir memur ek ödemeler dışındaki temel aylık ücretinin yüzde 80’i emeklilik maaşı olarak ödeniyor. Memurların çalışırken aldıkları ek ödemeler fazla mesai, ek ders ücreti ve ikramiye gibi ek ücretlerinden prim kesilmediği için emeklilik aylığı bağlanırken emeklilik maaşlarına ilave edilmiyor. Bu nedenle kamuda çalışan memurlarımızın büyük bir bölümü emekli olduklarında emekli maaşları yarı yarıya düşmektedir. Diğer yandan kamuda işçi statüsünde çalışanların maaşları dışında aldıkları tüm ek ücretler emeklilik maaşlarına yansıtılmamaktadır.

Meclis Başkanlığına sunduğum kanun teklifimiz ile Anayasanın sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak memur emeklilerinin gelirden adil pay alması sağlanacak, çalışırken alınan maaş ile emekli maaşı arasındaki ücret farkı önemli ölçüde dengelenecektir. Kanunla getirilen düzenleme ile kamu kurumlarında çalışan sayıları 3 milyonu aşan memurların, çalışırken yararlandıkları ek ödemelerden emekli olduklarında da yararlanması amaçlanmaktadır."